Zwroty i wymiany

Zwroty i wymiany

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

  1. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

  2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. 

W przypadku wymiany towaru konieczny jest kontakt mailowy lub telefoniczny. Wymianie podlega tylko towar nowy, nie używany.

Za zwrot lub wymianę towaru nie wynikające z winy sklepu koszt ponosi kupujący.

Towary odsyłane w ramach wyżej wymienionych procedur należy wysyłać na adres podany w odpowiedzi na maila. 

Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie sklepu.