Reklamacje

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 

  1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

  1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w odpowiedzi na maila ze złożoną reklamacją.

 

 

  1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

    REKLAMACJE NA USZKODZONY TOWAR W TRANSPORCIE UWZGLĘDNIANE SĄ TYLKO PO SPISANIU PROTOKOŁU SZKODY W OBECNOŚCI KURIERA !


  2. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie sklepu.